Nokia C5 review

Nokia's semi-smart candybar leaves a sweet taste

TODO alt text

Nokia c5

Nokia c5

Nokia c5

Nokia c5

Nokia c5

Nokia c5

Tags