Epson Stylus Photo PX660: Prints

Printer test chart

As printed by the Epson Stylus Photo PX660

Landscape print

As printed by the Epson Stylus Photo PX660

Portrait print image

As printed by the Epson Stylus Photo PX660